Για επιχειρήσεις

Το trustWEB έχει πολύ απλή και ξεκαθαρη μεθοδολογία λειτουργίας για τις επιχειρήσεις:

  • Κάθε χρήστης που επιθυμεί να γίνει μέλος, μπορεί να εγγραφεί χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής.

  • Κάθε μέλος, μπορεί να ζητήσει απεριόριστο αριθμό από seals
    (σφραγίδες) για να τοποθετήσει στις ιστοσελίδες του.


Έτσι, αν διαχειρίζεστε περισσότερες από μία ιστοσελίδες δε χρειάζεται να κάνετε ξεχωριστούς λογαριασμούς.

Η διαδικασία πιστοποίησης και ενεργοποίησης του seal του trustWEB αποτελείται από τα εξής στάδια:Δημιουργείτε το λογαριασμό σας και καταχωρείτε, αφού συνδεθείτε, μία αίτηση πιστοποίησης για την επιχείρηση που ενδιαφέρεστε. Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης θα σας ζητηθούν κάποια δικαιολογητικά, όπως αποδεικτικό ιδιοκτησίας του domain σας και στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της επιχείρησής σας.
Καταχωρείτε το αίτημα και το αποστέλλετε για έλεγχο.Οι άνθρωποι του trustWEB ελέγχουν τα στοιχεία και το site σας και εξετάζουν αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα. Εάν όχι, τότε θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε και θα σας συμβουλεύσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχετε ευκολότερα. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί και οι προϋποθέσεις πλέον πληρούνται, προχωρούμε στην αξιολόγηση του ιστότοπου και της επιχείρησης.Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το σύστημα αξιολογεί την επιχείρηση και το web site σας, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο αξιολόγησης ο οποίος είναι πάντοτε ο ίδιος για κάθε καταχωρούμενη επιχείρηση και βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.Η αξιολόγηση, παράγει μια βαθμολογία από την οποία παράγεται η τελική αξιολόγησή σας που είναι σε κλίμακες από το A+ έως το D. Αυτό είναι και το Rating της επιχείρησής σας από το trustWEB. Ανάλογα με την λειτουργία της και τα παράπονα που κααχωρούν οι χρήστες, η βαθμολογία αλλάζει θετικά ή αρνητικά, με στόχο να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να προσφέρει αξιοπιστία στους πελάτες σας.Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα το trustWEB εκδίδει τη σφραγίδα (seal) που δείχνει ότι έχετε περάσει από τα στάδια του ελέγχου και της αξιολόγησης από αυτό και αναγνωρίζεται από τους πελάτες σας στο site σας, μαζί με το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδα σας.

Καλωσήρθατε στην οικογένεια του trustWEB.