Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ trustweb.gr

Ο Δικτυακός Τόπος “trustWEB” παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ιστοτόπων επιχειρήσεων, ελέγχοντας βασικά χαρακτηριστικά τους. Ο Δικτυακός Τόπος “trustWEB” δημιουργήθηκε από την Εταιρεία με την επωνυμία “I-MAGIC ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Θ. - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.” (στο εξής «Εταιρεία») που εδρεύει στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Μυσιρλή 10 και προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.trustweb.gr («Δικτυακός Τόπος», «trustWEB») με τους παρακάτω Γενικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών, στο εξής «χρήστης» ή «εσείς» καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία I-MAGIC, ισχύοντες, ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση των Γενικών Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Γενικών Όρων Χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς.


1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1 Στόχος του trustWEB είναι να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο ελληνικό φορέα που θα πιστοποιεί τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες που πρέπει να έχει κάθε ιστότοπος στο Internet, δημιουργώντας έτσι ένα Δίκτυο πιστοποιημένων επιχειρήσεων και αναβαθμίζοντας τη συνολική ποιότητα του ελληνικού Ιστού. Χρήστες του trustWEB μπορούν να είναι αφενός μεν οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιήσουν έναν ή περισσότερους από τους ιστοτόπους τους με τη σφραγίδα “trustWEB” αφετέρου οι καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης παραπόνων και καταγγελιών σχετικά με τις πιστοποιημένες ιστοσελίδες. Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού.

1.2 Κατά την εγγραφή σας, θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του απλού δωρεάν λογαριασμού εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Αν επιθυμείτε την απόκτηση πιστοποιητικού, θα πρέπει να επιλέξετε την δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού. Αν επιλέξετε δημιουργία απλού λογαριασμού θα σας ζητηθεί να δηλώσετε όνομα χρήστη (username), επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (password), ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail), τηλέφωνο, πόλη και ταχυδρομικό κώδικα. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης των χρηστών του, η επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του trustWEB ή με κάποιον διαχειριστή του απαγορεύεται. Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα usernames: admin, administrator1, webmaster_trustWEB κτλ, καθώς οι λογαριασμοί αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται η Εταιρεία. Το trustWEB διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ένα λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση, εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του κάτι από τα παραπάνω ή εάν θίγονται δικαιώματα τρίτων (όπως σε περίπτωση ομοιότητας του ονόματος χρήστη με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα τρίτου).

1.3 Η εγγραφή στο trustWEB επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους άνω των 18 ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και συναλλάσσονται με αυτόν θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας, η υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας μέσω του trustWEB αποτελούν έγκυρη δήλωση βούλησης.
 
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης, με τον οποίο ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας.

2.2 Με την δημιουργία λογαριασμού έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε τα παράπονα και τις καταγγελίες σας σε σχέση με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν την σφραγίδα πιστοποίησης του trustWEB. Ο λογαριασμός μπορεί οποτεδήποτε να μετατραπεί σε επαγγελματικό, αν επιθυμείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιητικού trustWEB για μία ή περισσότερες από τις ιστοσελίδες που διαχειρίζεστε. Κατά την διαδικασία μετατροπής θα σας ζητηθεί να συμβληθείτε και με τους Όρους Χρήσης των επαγγελματιών του trustWEB, οι οποίοι θα αποτελούν μαζί με τους Γενικούς Όρους Χρήσης της συνολική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

2.3 Είστε προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος/η για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η δημιουργία περισσοτέρων από έναν λογαριασμών μέλους και η δημιουργία λογαριασμού για οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή του απαγορεύονται απολύτως. Ο λογαριασμός σας στο trustWEB παρέχεται αποκλειστικά για οικιακή μη εμπορική χρήση. Η πώληση ή με άλλο τρόπο εμπορική αξιοποίηση του λογαριασμού σας και η παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε αυτόν, όπως επίσης και η χρήση οποιουδήποτε λογαριασμού τρίτου παραβιάζοντας τον κωδικό ασφαλείας απαγορεύονται απολύτως.

2.4 Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το trustWEB αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε την παρούσα ρήτρα.

2.5 Το trustWEB διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Εάν επιθυμείτε την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο support@trustweb.gr.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Το trustWEB τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα Δεδομένα σας που καταχωρούνται στο Αρχείο του trustWEB είναι αυτά που δηλώνονται από εσάς τους ίδιους ως Υποκείμενα των Δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή κατά την αποστολή της φόρμας επικοινωνίας.

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας από τον εξυπηρετητή και την παροχή πρόσβασης προς εσάς στις σελίδες και υπηρεσίες του trustWEB. Σκοπός της τήρησης των δεδομένων που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι αποκλειστικά και μόνο η εξυπηρέτηση του σκοπού της επικοινωνίας. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή στις Η.Π.Α., σε εταιρεία φιλοξενίας που συμμετέχει στο Σύστημα Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbor). Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

3.3 Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα Δεδομένα που έχετε δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, μέσω της επιλογής «Επεξεργασία στοιχείων» του Λογαριασμού σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία σας  ή να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση support@trustweb.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή σας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.

3.4 Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων σας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του trustWEB  σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.

- Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το trustWEB έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του trustWEB καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το trustWEB ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

3.5 Ακόμα το trustWEB δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων σας παρακαλούμε διαβάστε την «Πολιτική Απορρήτου trustWEB».

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο Δικτυακός Τόπος www.trustweb.gr δημιουργήθηκε από την Εταιρεία I-MAGIC και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Eταιρεία I-MAGIC διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δημιουργός είτε με την άδεια του νόμιμου δικαιούχου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του trustWEB, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του trustWEB.

4.2 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας Ι-MAGIC ή τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

4.3 Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο trustWEB με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση support@trustweb.gr. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και σχετικά αποδεικτικά μπορεί να σας ζητηθούν για την ταχύτερη επίλυση της διαφοράς.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1 Διαδικασία πιστοποίησης

Το trustWEB ελέγχει και πιστοποιεί την ταυτότητα των καταχωρούμενων επιχειρήσεων και την ορθή και οργανωμένη λειτουργία των δικτυακών τόπων που διαθέτουν προς το κοινό. Συγκεκριμένα, το trustWEB βεβαιώνει τα εξής:
ότι η επιχείρηση υπάρχει πράγματι και ταυτίζεται με την αναφερόμενη στην ιστοσελίδα
ότι το όνομα χώρου που χρησιμοποιεί της ανήκει
ότι τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με εκπρόσωπο της επιχείρησης βρίσκονται ευκρινώς αναρτημένα στην ιστοσελίδα
ότι όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας είναι ενεργές, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν «νεκροί» σύνδεσμοι
ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ολοκληρωμένους εύκολα προσβάσιμους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της, καθώς και Πολιτική Απορρήτου.
Ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της υπό πιστοποίηση ιστοσελίδας ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες, ή να υποδειχθούν αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτήν, προκειμένου να αποκτήσει τη σφραγίδα πιστοποίησης “trustWEB”. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος του trustWEB δεν αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων από την επιχείρηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Στη συνέχεια η επιχείρηση βαθμολογείται βάσει ορισμένων αξιολογικών κριτηρίων ποιότητας του trustWEB. Η βαθμολόγηση κυμαίνεται μεταξύ A+ και D. Το trustWEB ανακαλεί το πιστοποιητικό επιχειρήσεων που έχουν βαθμό κατώτερο του D.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποίηση trustWEB φέρουν σχετική σφραγίδα στην ιστοσελίδα τους. Έχετε την δυνατότητα, κάνοντας κλικ στην σφραγίδα της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο trustWEB, καθώς και να καταχωρείτε τυχόν παράπονα ή καταγγελίες από τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

5.2 Παράπονα

Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Δίκτυο trustWEB (παραπάνω υπό 5.1 στοιχεία) ή αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη συναλλαγή σας με μια πιστοποιημένη ιστοσελίδα, έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε το σχετικό παράπονο στο trustWEB και συγκεκριμένα στο χώρο του Πιστοποιητικού της εν λόγω επιχείρησης. Παράπονα μπορούν να καταχωρούν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες του trustWEB. Η ομάδα του trustWEB προωθεί άμεσα στην επιχείρηση το παράπονο προς επίλυση. Στη συνέχεια, ανάλογα με το αποτέλεσμα, επηρεάζεται η βαθμολογία της επιχείρησης βάσει ορισμένων κριτηρίων (βαρύτητα του προβλήματος, ταχύτητα αντίδρασης της επιχείρησης κλπ). Μόνο εσείς ως χρήστης που καταχώρησε το παράπονο έχετε την δυνατότητα, ως άμεσα εμπλεκόμενος, να καταχωρήσετε την οριστική επίλυσή του. Τα παράπονα και οι καταγγελίες επηρεάζουν τη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Το trustWEB διαθέτει σύστημα ελέγχου και αποκλεισμού των προφανώς  κακόβουλων σχολίων και ένα ορθολογικό, μη αυτοματοποιημένο σύστημα για τη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
Οφείλετε να παρέχετε στο trustWEB όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και ευθύνεστε για την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλώσεών σας. Επίσης οφείλετε να παρέχετε αληθινά στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να είναι ευχερής η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επίλυση των παραπόνων που καταχωρείτε. Εφόσον έχετε καταχωρήσει κάποιο παράπονο, οφείλετε να ενημερώσετε το trustWEB και για την επίλυσή του, ώστε οι διαθέσιμες πληροφορίες και η βαθμολόγηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων να είναι πάντα επίκαιρες.

7. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

7.1 Το trustWEB δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχουν οι πιστοποιημένες ιστοσελίδες, ούτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την ποιότητά τους. Επίσης, παρ’ όλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύονται άμεσα τα παράπονα που καταχωρούνται, σε καμία περίπτωση το trustWEB δεν εγγυάται την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ χρηστών και πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

7.2 Το περιεχόμενο του trustWEB παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το trustWEB δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το trustWEB δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το trustWEB, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για απώλεια πληροφοριών ή οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του trustWEB ή των πιστοποιημένων ιστοσελίδων.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1 Το trustWEB ελέγχει αποκλειστικά και μόνο τα αναφερόμενα υπό 5.1 στοιχεία, δηλαδή την ύπαρξη των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, την ιδιοκτησία του domain name, την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων τους και την ύπαρξη Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου σε αυτές. Επισημαίνεται ότι το trustWEB δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την τιμολογιακή πολιτική, την ποιότητα των παρεχόμενων από τις επιχειρήσεις αυτές πληροφοριών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πιστοποιημένων ιστοτόπων, καθώς και η ευθύνη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις ανήκει αποκλειστικά στις επιχειρήσεις αυτές.

8.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το trustWEB δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του trustWEB, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

8.3 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο trustWEB και στις πιστοποιημένες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το trustWEB για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας στο περιεχόμενο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ή την χρήση των υπηρεσιών τους. Επισκέπτεστε τις πιστοποιημένες ιστοσελίδες με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

9. COOKIES

Το trustWEB μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του trustWEB είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το trustWEB μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Το trustWEB σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το trustWEB για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Το trustWEB δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε αν ακολουθήσετε αυτούς τους συνδέσμους.

11. ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του trustWEB ευθύνεται απέναντι στους δημιουργούς και τους διαχειριστές του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του trustWEB με τρόπο αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

12. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του www.trustweb.gr, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Κομοτηνής.

12.2 Όλοι οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του trustWEB και εσάς και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

12.3 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του trustWEB και εσάς, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του trustWEB.gr. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ trustweb.gr ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο Δικτυακός Τόπος “trustWEB” παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ιστοτόπων επιχειρήσεων, ελέγχοντας βασικά χαρακτηριστικά όπως την ταυτότητα των επιχειρήσεων, την ύπαρξη Όρων Χρήσης, την ύπαρξη Πολιτικής Απορρήτου και την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων τους. Ο Δικτυακός Τόπος “trustWEB” δημιουργήθηκε από την Εταιρεία με την επωνυμία “I-MAGIC ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Θ. - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.” (στο εξής «Εταιρεία») που εδρεύει στην Κομοτηνή, επί της οδού Ν. Μυσιρλή 10 και προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.trustweb.gr  («Δικτυακός Τόπος», «trustWEB») με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης» ή «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία I-MAGIC, ισχύοντες, ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1 Στόχος του trustWEB είναι να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο ελληνικό φορέα που θα πιστοποιεί τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες που πρέπει να έχει κάθε ιστότοπος στο Internet, δημιουργώντας έτσι ένα Δίκτυο πιστοποιημένων επιχειρήσεων και αναβαθμίζοντας τη συνολική ποιότητα του ελληνικού Ιστού. Χρήστες του trustWEB μπορούν να είναι είτε οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιήσουν έναν ή περισσότερους από τους ιστοτόπους τους με τη σφραγίδα “trustWEB”, είτε οι καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης παραπόνων και καταγγελιών σχετικά με τις πιστοποιημένες ιστοσελίδες. Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού.

1.2 Κατά την εγγραφή σας ως επιχείρηση ή επαγγελματίας έχετε επιλέξει την δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού. Αυτό δεν σας αποκλείει από την δημιουργία απλού λογαριασμού ως ιδιώτης καταναλωτής προκειμένου να απολαύσετε τις υπηρεσίες του trustWEB που απευθύνονται σε καταναλωτές. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης των χρηστών του, η επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του trustWEB ή με κάποιον διαχειριστή του απαγορεύεται. Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα usernames: admin, administrator1, webmaster_trustWEB κτλ, καθώς οι λογαριασμοί αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται η Εταιρεία. Το trustWEB διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ένα λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση, εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του κάτι από τα παραπάνω ή εάν θίγονται δικαιώματα τρίτων (όπως σε περίπτωση ομοιότητας του ονόματος χρήστη με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα τρίτου).

1.3 Η εγγραφή στο trustWEB επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους άνω των 18 ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και συναλλάσσονται με αυτόν θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας, η αίτηση πιστοποιητικού όπως και η υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας μέσω του trustWEB αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης, με τον οποίο ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας.

2.2 Είστε προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος/η για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η δημιουργία περισσοτέρων από έναν λογαριασμών για την ίδια επιχείρηση και η δημιουργία λογαριασμού για οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή του απαγορεύονται απολύτως. Η πώληση ή με άλλο τρόπο εμπορική αξιοποίηση του λογαριασμού σας πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η παροχή σε τρίτους πρόσβασης στον λογαριασμό σας, όπως επίσης και η χρήση οποιουδήποτε λογαριασμού τρίτου παραβιάζοντας τον κωδικό ασφαλείας απαγορεύονται απολύτως.

2.3 Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το trustWEB αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε την παρούσα ρήτρα.

2.4 Το trustWEB διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους Όρους Χρήσης. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στο support@trustweb.gr .

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Το trustWEB τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο του trustWEB είναι αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά την εγγραφή τους ή κατά την αποστολή της φόρμας επικοινωνίας.

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώριση των χρηστών από τον εξυπηρετητή και την παροχή πρόσβασης σε αυτούς στις σελίδες και υπηρεσίες του trustWEB. Σκοπός της τήρησης των δεδομένων που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι αποκλειστικά η εξυπηρέτηση του σκοπού της επικοινωνίας. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή στις Η.Π.Α., σε εταιρεία φιλοξενίας που συμμετέχει στο Σύστημα Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbor). Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

3.3 Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα Δεδομένα που έχετε δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, μέσω της επιλογής «Επεξεργασία στοιχείων» του Λογαριασμού σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία σας  ή να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση support@trustweb.gr . Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή σας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.

3.4 Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων σας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του trustWEB  σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.

- Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το trustWEB έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του trustWEB καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το trustWEB ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

3.5 Ακόμα το trustWEB δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων σας παρακαλούμε διαβάστε την «Πολιτική Απορρήτου trustWEB».

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο Δικτυακός Τόπος www.trustweb.gr  δημιουργήθηκε από την Εταιρεία I-MAGIC και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Eταιρεία I-MAGIC διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δημιουργός είτε με την άδεια του νόμιμου δικαιούχου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του trustWEB, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του trustWEB..

4.2 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας Ι-MAGIC ή τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

4.3 Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο trustWEB με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση support@trustweb.gr . Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και σχετικά αποδεικτικά μπορεί να σας ζητηθούν για την ταχύτερη επίλυση της διαφοράς.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1 Διαδικασία πιστοποίησης
α. Αίτηση: Εφόσον διαθέτετε επαγγελματικό λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε πιστοποίηση για οποιοδήποτε ιστότοπο επιχείρησής σας. Αφού εισέλθετε με τα στοιχεία σας (username-password), επιλέγετε από το μενού «Αιτήσεις – Πιστοποιητικά» την «Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού», συμπληρώνετε τα στοιχεία της επιχείρησης στη αντίστοιχη φόρμα και στην συνέχεια την αποστέλλετε στο trustWEB. Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης ζητούνται ορισμένα δικαιολογητικά, όπως το αποδεικτικό ιδιοκτησίας του domain name καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματική ύπαρξη της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να επισυνάψετε στην φόρμα.
β. Έλεγχος: Αφού αποστείλετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, το προσωπικό του trustWEB τα αξιολογεί και στη συνέχεια προχωρεί στο λεπτομερή έλεγχο της υπό πιστοποίηση επιχείρησης. Το trustWEB ελέγχει και πιστοποιεί την ταυτότητα της επιχείρησης και την ορθή και οργανωμένη λειτουργία του δικτυακού της τόπου. Συγκεκριμένα, το trustWEB βεβαιώνει τα εξής:

  • ότι η επιχείρηση υπάρχει πράγματι και ταυτίζεται με την αναφερόμενη στην ιστοσελίδα
  • ότι το όνομα χώρου που χρησιμοποιεί της ανήκει
  • ότι τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με εκπρόσωπο της επιχείρησης βρίσκονται ευκρινώς αναρτημένα στην ιστοσελίδα
  • ότι όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας είναι ενεργές, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν «νεκροί» σύνδεσμοι
  • ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ολοκληρωμένους εύκολα προσβάσιμους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της, καθώς και Πολιτική Απορρήτου.

Ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της υπό πιστοποίηση ιστοσελίδας ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες, ή να υποδειχθούν αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτήν, προκειμένου να αποκτήσει τη σφραγίδα πιστοποίησης “trustWEB”. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος του trustWEB δεν αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων από την επιχείρηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Στη συνέχεια η επιχείρηση βαθμολογείται βάσει ορισμένων αξιολογικών κριτηρίων ποιότητας του trustWEB (χρόνος λειτουργίας, ύπαρξη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα, ύπαρξη πιστοποιητικού SSL, παράπονα κλπ). Η βαθμολόγηση κυμαίνεται μεταξύ A+ και D. Το trustWEB ανακαλεί το πιστοποιητικό επιχειρήσεων που έχουν βαθμό κατώτερο του D.

γ. Πληρωμή: Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επιβεβαίωση των στοιχείων, λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο ειδοποιείστε ότι πρέπει να καταβάλετε το τρέχον αντίτιμο της ετήσιας συνδρομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 των παρόντων Όρων Χρήσης. Στο μήνυμα αυτό σας παρέχονται οδηγίες για τους δυνατούς τρόπους πληρωμής. Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής ειδοποιείστε και πάλι με ηλεκτρονικό μήνυμα.

δ. Ολοκλήρωση: Αφού επιβεβαιωθεί η καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής από το προσωπικό του trustWEB, σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κώδικα που θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα, ο οποίος παράγει δυναμικά από το σύστημα του trustWEB την μοναδική σφραγίδα που εκδίδεται για την συγκεκριμένη πιστοποιημένη επιχείρηση και εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης που αντιστοιχεί σε αυτήν. Ο κώδικας αυτός θα βρίσκεται διαθέσιμος και στο προφίλ σας και θα μπορεί να ληφθεί όταν επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο. Η σφραγίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε όσες σελίδες επιθυμείτε, όμως είναι προτιμότερο να τοποθετηθεί στο υποσέλιδο (footer) ώστε να εμφανίζεται σε όλες τις υποσελίδες του ιστοτόπού σας. Οποιοσδήποτε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα, κάνοντας κλικ στο seal να επιβεβαιώνει τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο trustWEB, καθώς και να καταχωρεί τυχόν παράπονα ή καταγγελίες από τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
ε. Ανανέωση: Κάθε έτος, η σφραγίδα (seal) ανανεώνεται και η κάθε επιχείρηση –μέλος του Δικτύου trustWEB πιστοποιείται ξανά. Εξήντα (60) ημέρες πριν τη λήξη της ετήσιας συνδρομής, θα ειδοποιηθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα για τη διαδικασία που είναι απαραίτητη για την ανανέωση της συνδρομής σας. Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να ακολουθήσετε και πάλι την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία πιστοποίησης και να ολοκληρώσετε την πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 6 των Όρων Χρήσης. Υπενθυμίσεις γα την ανανέωση σας αποστέλλονται ξανά στις 30 ημέρες πριν τη λήξη της συνδρομής, στις 15 ημέρες και από τις 10 και έπειτα καθημερινά. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία ανανέωσης, ο λογαριασμός σας διαγράφεται, τα στοιχεία του ωστόσο διατηρούνται στη βάση δεδομένων του trustWEB για ένα (1) έτος από το τελευταίο καταχωρημένο παράπονο και, εφόσον δεν υπάρχουν παράπονα, για ένα (1) έτος από τη λήξη της συνδρομής σας. Μετά την πάροδο του έτους όλα τα στοιχεία διαγράφονται οριστικά.

5.2 Παράπονα

Εάν κάποιος χρήστης διαπιστώσει οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Δίκτυο trustWEB (παραπάνω υπό 5.1 β στοιχεία) ή αν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη συναλλαγή του με μια πιστοποιημένη ιστοσελίδα, έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει το σχετικό παράπονο στο trustWEB και συγκεκριμένα στο χώρο του Πιστοποιητικού της εν λόγω επιχείρησης. Παράπονα μπορούν να καταχωρούν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες του trustWEB. Η ομάδα του trustWEB προωθεί άμεσα στην επιχείρηση το παράπονο προς επίλυση. Στη συνέχεια, ανάλογα με το αποτέλεσμα, επηρεάζεται η βαθμολογία της επιχείρησης βάσει ορισμένων κριτηρίων (βαρύτητα του προβλήματος, ταχύτητα αντίδρασης της επιχείρησης κλπ). Μόνο ο χρήστης που καταχώρησε το παράπονο έχει τη δυνατότητα, ως άμεσα εμπλεκόμενος, να καταχωρήσει την οριστική επίλυσή του. Τα παράπονα και οι καταγγελίες επηρεάζουν τη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Το trustWEB διαθέτει σύστημα ελέγχου και αποκλεισμού των προφανώς  κακόβουλων σχολίων και ένα ορθολογικό, μη αυτοματοποιημένο σύστημα για τη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων.

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.1  Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των χρηστών - επιχειρήσεων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Με πιστωτική κάρτα. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται μέσω του Δικτυακού Τόπου και χρησιμοποιώντας το σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τα στοιχεία του λογαριασμού γνωστοποιούνται αφού επιλέξετε να πληρώσετε με αυτόν τον τρόπο.

6.2  Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την συνδρομή σας και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της εγγραφής σας για οποιοδήποτε λόγο κατά το Ν.2251/1994. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματά σας θα επιστραφούν στο ακέραιο και η πιστοποίηση που έχετε τυχόν λάβει θα λήξει αυτόματα.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
7.1 Οφείλετε να παρέχετε στο trustWEB όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και ευθύνεστε για την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλώσεών σας. Παράλληλα δεσμεύεστε να διατηρείτε τις πληροφορίες επίκαιρες, ενημερώνοντας το trustWEB για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα στοιχεία που έχετε δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες από το προφίλ σας. Ακόμα ευθύνεστε για την ορθή τοποθέτηση του seal (σφραγίδας “trustWEB”) στην ιστοσελίδα σας και οφείλετε να μεριμνάτε για την έγκαιρη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής σας.

7.2. Και οι χρήστες – καταναλωτές υποχρεούνται να παρέχουν αληθινά στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να είναι ευχερής η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επίλυση των παραπόνων που καταχωρούν. Εφόσον έχουν καταχωρήσει κάποιο παράπονο, οι χρήστες – καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το trustWEB για την επίλυσή του, ώστε οι διαθέσιμες πληροφορίες και η βαθμολόγηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων να είναι πάντα επίκαιρες.

8. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

8.1 Το trustWEB δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχουν οι πιστοποιημένες ιστοσελίδες, ούτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την ποιότητά τους. Επίσης, παρ’ όλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύονται άμεσα τα παράπονα που καταχωρούνται, σε καμία περίπτωση το trustWEB δεν εγγυάται την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ χρηστών και πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

8.3 Έναντι των πιστοποιημένων επιχειρήσεων το trustWEB δεν εγγυάται κανενός είδους όφελος ή κέρδος από το Πιστοποιητικό που εκδίδει. Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία άλλη αξίωση έναντι του trustWEB πέρα από την αξίωση ελέγχου και πιστοποίησης της ιστοσελίδας τους σύμφωνα με τον όρο 5 του παρόντος, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

8.4 Το περιεχόμενο του trustWEB παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το trustWEB δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το trustWEB δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το trustWEB, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για απώλεια πληροφοριών ή οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του trustWEB ή των πιστοποιημένων ιστοσελίδων.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9.1 Το trustWEB ελέγχει αποκλειστικά και μόνο τα αναφερόμενα υπό 5.1 β) στοιχεία, δηλαδή την ύπαρξη των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, την ιδιοκτησία του domain name, την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων τους και την ύπαρξη Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου σε αυτές. Επισημαίνεται ότι το trustWEB δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ποιότητα των παρεχόμενων από τις επιχειρήσεις αυτές πληροφοριών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πιστοποιημένων ιστοτόπων, καθώς και η ευθύνη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις ανήκει αποκλειστικά στις επιχειρήσεις αυτές.

9.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το trustWEB δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του trustWEB, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

9.3 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο trustWEB και στις πιστοποιημένες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το trustWEB για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας σε περιεχόμενο τέτοιου είδους. Επισκέπτεστε τις πιστοποιημένες ιστοσελίδες με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

9.4 Το trustWEB αποτελεί ανεξάρτητο ιδιωτικό φορέα ο οποίος αξιολογεί τις ιστοσελίδες επιχειρήσεων βάσει ορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το trustWEB για ενδεχόμενη ζημία οποιουδήποτε είδους ή διαφυγόντα κέρδη των πιστοποιημένων επιχειρήσεων εξαιτίας της βαθμολόγησης του συστήματος trustWEB.

10. COOKIES

Το trustWEB μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του trustWEB είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το trustWEB μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Το trustWEB σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το trustWEB για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Το trustWEB δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους.

12. ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του trustWEB ευθύνεται απέναντι στους δημιουργούς και τους διαχειριστές του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του trustWEB με τρόπο αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

13. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του www.trustweb.gr , καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Κομοτηνής.

13.2 Όλοι οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του trustWEB και εσάς και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

13.3 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του trustWEB και εσάς, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του trustWEB.gr.


© 2012 I-MAGIC, Έλενα Σπυροπούλου Δικηγόρος (http://www.cyberlaw.gr)