Πώς λειτουργεί

Το trustWEB λειτουργεί με απλό και ξεκάθαρο τρόπο:

Κάθε Επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο δίκτυο, έχει πιστοποιηθεί από τους συνεργάτες μας για την διαθεσιμότητα των όρων χρήσης της ιστοσελίδας της που είναι προσβάσιμοι από κάθε επισκέπτη. Ταυτόχρονα, κάθε επιχείρηση, επιβεβαιώνεται ότι διατηρεί και εφαρμόζει μια πολιτική προστασίας του απορρήτου των δεδομένων των πελατών - επισκεπτών της. Το trustWEB επιπρόσθετα, έχει ελέγξει και έχει επιβεβαιώσει ως τρίτη ανεξάρτητη οντότητα, ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι πραγματικά και αντιστοιχούν σε αυτήν, όπως και το οτι το όνομα χώρου (domain name) στο οποίο είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες της, ανήκει πράγματι στην επιχείρηση και όχι σε κάποιον σχεδιαστή ιστοσελίδων, τεχνικό κλπ.

Ο κάθε επισκέπτης μίας ιστοσελίδας που ανήκει στο δίκτυο trustWEB, μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της επιχείρησης κάνοντας απλά κλικ επάνω στο seal που εμφανίζεται σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου. Με αυτό τον τρόπο μεταφέρεται στην σελίδα του trustWEB και αντλεί πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση όπως αυτές καταχωρήθηκαν κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Κάθε έτος, η σφραγίδα (seal) ανανεώνεται και η κάθε επιχείρηση - μέλος, επαναπιστοποιείται. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η ακεραιότητα των πληροφοριών των επιχειρήσεων και της αξιοπιστίας του trustWEB.

Όταν ένας πελάτης - επισκέπτης των ιστοσελίδων που ανήκουν στο Δικτυο του trustWEB διαπιστώσει κάποια παρέκκλιση από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο δίκτυο ή απλά αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στη συναλλαγή του με την επιχείρηση, μπορεί να καταχωρήσει ένα παράπονο στην σελίδα του trustWEB. Αμέσως, η επιχείρηση θα ενημερωθεί για το συμβάν και θα κληθούν να ανταποκριθούν στα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις. Ταυτόχρονα, η ομάδα του trustWEB ενημερώνεται και παρακολουθεί την έκβαση των παραπόνων, καθώς επίσης συντονίζει και την ομαλή και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του δικτύου επίλυσή τους.

Με το trustWEB μπορούμε να κάνουμε το ελληνικό Internet ασφαλέστερο και ποιοτικότερο.