Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το trustWEB;
Το trustWEB είναι μια νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία, μέσω της οποίας επιχειρήσεις πιστοποιούνται και αξιολογούνται από την εταιρεία μας για την ορθότητα των στοιχείων που παρουσιάζουν στην ιστοσελίδα τους και την εφαρμογή κάποιων απλών και απαραίτητων κανόνων λειτουργίας στο Διαδίκτυο.

Ποιός μπορεί να γίνει μέλος;
Μέλη του trustWEB είναι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στο Διαδίκτυο και θέλουν να αυξήσουν το επίπεδο της αξιοπιστίας τους προς τους πελάτες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας τους.

Είστε κάποιος φορέας του Δημοσίου;
Όχι. Το trustWEB δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία i-magic, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο χώρο του Internet για περισσότερα από 13 χρόνια (από το 2000) και διαπίστωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός seal για το ελληνικό Internet μέσα από τη συνεχή τριβή με τα προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών της.

Τι διαφορά έχει το seal του trustWEB από τα υπόλοιπα seals που υπάρχουν στο Internet; Είναι το ίδιο με τα πιστοποιητικά SSL;
To seal του trustWEB διαφέρει ως προς το ότι είναι αμιγώς ελληνικό και ως εκ τούτου έχει άμεση κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας, των αναγκών και των απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς. Επίσης, είναι ιδιαίτερα οικονομικό σε σχέση με παρόμοιες υπηρεσίες του εξωτερικού. To πρωτόκολλο SSL καθώς και η πιστοποίησή του, γίνεται απο εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού και πιστοποιεί την ασφάλεια μίας σύνδεσης μέσα από το περιβάλλον SSL. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν τα οικονομικά SSL πιστοποιητικά που δεν αναγράφουν επάνω την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, οπότε αφήνουν ένα κενό στην διασταύρωση των στοιχείων. Με άλλα λόγια όλα τα SSL πιστοποιητικά, δεν αποδεικνύουν τα στοιχεία της επιχείρησης στην ιστοσελίδα που είναι εγκατεστημένα. Αυτά που το κάνουν, είναι αρκετά ακριβότερα. Επιπρόσθετα, το SSL απλά κρυπτογραφεί τα δεδομένα που αποστέλλονται μεταξύ του επισκέπτη και της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση δε διατηρεί πολιτική απορρήτου, το SSL απλά δεν έχει νόημα.

Τι στοιχεία ζητάτε από τις επιχείρήσεις για να εγγραφούν;
Ζητάμε τα ελάχιστα δυνατά για να γίνει η απαραίτητη διασταύρωση των απαραίτητων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, ζητείται ένα αποδεικτικό ιδιοκτησίας του domain name στο οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα, στο οποίο να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της επιχείρησης και ένα πρόσφατο αποδεικτικό από το οποίο να φαίνεται πως η επιχείρηση υπάρχει και τα στοιχεία της συμπίπτουν με αυτά του κατόχου του domain name. Επίσης, ζητάμε ένα αποδεικτικό για την εκπροώπηση της επιχείρησης. Αφού ελεγχθούν αυτά τα στοιχεία, προχωρούμε στην έκδοση του seal.

Ποιό είναι το κόστος της υπηρεσίας;
Η υπηρεσία κοστίζει 49 € / έτος και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στο προφίλ διαχείρισης μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της επιχείρησης.